• ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Контролно-техническа инспекция ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.1. Администрация – Контролно-техническа инспекция (КТИ). 1.2. Дирекция - Главна дирекция “Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката”

  Прочети повече
 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен инспектор в Главна дирекция “Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката“, сектор София, РС на КТИ – София областДопуснати кандидати:1. Теодора Иванова Рашева 2. Йордан Пенчев Бояджиев 3. Панко

  Прочети повече
 • Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Контролно – техническа инспекция

  ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Контролно-техническа инспекция със седалище и адрес: гр.София 1000, ул.“Лавеле” №16, ет.6  тел.028952310:факс.028952313 и e-mail: kti@kti.government.bg на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1

  Прочети повече

Нужен софтуер

За коректно разглеждане на прикачените документи на нашия сайт са Ви нужни Office пакет и програма за разглеждане на PDF файлове. Ако нямате софтуер с който да отваряте .DOC и .PDF файлове инсталиран на Вашия компютър, можете да свалите и инсталирате следните безплатни приложения, с които ще можете да отворите всеки един документ на нашия сайт: