• Обявление за провеждане на конкурс за назначаване…

    ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Контролно-техническа инспекция със седалище и адрес: гр.София 1000, ул.“Лавеле” №16, ет.6  тел.028952310:факс.028952313 и e-mail: kti@kti.government.bg на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1

    Прочети повече

Нужен софтуер

За коректно разглеждане на прикачените документи на нашия сайт са Ви нужни Office пакет и програма за разглеждане на PDF файлове. Ако нямате софтуер с който да отваряте .DOC и .PDF файлове инсталиран на Вашия компютър, можете да свалите и инсталирате следните безплатни приложения, с които ще можете да отворите всеки един документ на нашия сайт: